Vinç Alımı Ne Şekilde Yapılır?

Endüstriyel ve inşaat alanında sürekli şekilde yaşanan büyüme, vinç kullanımında büyük bir pazar oluşmasını sağlamıştır. Hemen hemen her sektörün yükleme, boşaltma, kaldırma, taşıma, bakım, onarım, montaj ve benzeri işlerde en önemli ekipmanlarından biri vinçlerdir. Sürekli olarak vinç kullanma ihtiyacı duyan firmalar, ihtiyaç duydukları vinçleri ya satın almakta ya da vinç kiralama yoluna gitmektedirler.


Vinç alımı firmalar için bir çözüm olsa da, her farklı iş için her kapasitede vinç almak rantabl olmadığı gibi, maliyetli bir uygulamadır. Bu yüklü maliyetler nedeniyle, ikinci el kullanılmış vinç satın alma yöntemine de müracaat edilmektedir. Sıfır vinç ya da ikinci el vinç satışlarını bu konuda uzmanlaşmış olan mümessiller gerçekleştirmektedir. Vinç alım satımlarında ve tüm iş makinelerinde takip edilmesi gereken belli prosedürler bulunmaktadır. 2918 sayılı karayolları trafik kanununun 28. maddesi gereğince, tüm motorlu araçlarla birlikte, tescili zorunlu olan motorsuz araçların sahipleri, bu araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirip belge almak zorundadırlar. Tescili yapılmış olan bu araçların satış ve devir işlemlerinin de noter vasıtasıyla yapılması gerekmektedir. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devir işlemleri geçersiz sayılmaktadır. İlk tescili yapılacak olan araçlar, satın alındıktan veya gümrükten çekildikten itibaren 3 ay içinde tescil edilmelidir. İş makineleri kapsamındaki vinçlerin tescili için, bulunulan ildeki Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat etmek gerekmektedir. Müracaat sırasında iş makinesinin sahiplik belgesi, fatura ( ithali yapıldıysa fatura ekinde gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisi ödeme makbuzu ), veraset ilamı veya mahkemece verilmiş olan sahiplik belgesi, aracın sicil fişi, makine mühendisleri odasına kayıtlı bir makine mühendisi tarafından onaylı teknik belge, varsa araç ile ilgili broşür ve çizimi gibi bilgi verici ek dökümanlar ile Ticaret Odasına yatırılacak harç makbuzu gerekmektedir. Tescili daha önceden yapılmış olan araçlar yani ikinci el alım satımı yapılan vinçler, alıcının kayıtlı olduğu Ticaret Odasına hitaben yazılan aracın tescilini talep eden bir dilekçe, noter satış sözleşmesi ve noter tarafından önceki tescilin iptal edilme belgesi sözleşmeye ilave edilecek, aracın sicil fişi ve Odaya yatırılan harç makbuzu ile tescil işlemlerini yaptırabilmektedirler.


Sıfır vinç alırken aracın garanti koşulları ve üretici firmanın yedek parça tedarikindeki hızı ve yeterliliği, marka bilinirliği ya da referansları dikkate alınmalı, ihtiyacı duyulan vincin tercih edilmesinde iş makineleri konusunda uzman kişilerin görüş ve desteğinin alınmasında fayda vardır. İkinci el vinç alımlarında da yine vinç konusunda uzman mümessillerden destek alınmalı, garanti süreleri bitmiş olacağından dolayı hayati önemi olan bağlantı ve ekipmanlarının testlerinin yaptırılması, bakım ve onarım kayıtlarının kontrol edilmesi, çalışma saatlerinin raporlarının görülmesi, daha sonradan çıkabilecek arızaların maliyetlerini en aza indirgeyecektir.