Vinç İmalat Firmaları

Türkiye’deki vinç imalatı, yurtiçi vinç talebinin yaklaşık yüzde 80’lik kısmını karşılar durumdadır. Türkiye’de 1950’li senelerde, İstanbul ve çevresinde birkaç firma ile başlamış olan vinç üretimi, zamanla büyük bir gelişim göstermiştir. 1980’li yıllara gelindiğinde, ithalatın önündeki engellerin kaldırılması nedeniyle ithalata dayalı üretim şekline yönelmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde ise, artan üretici firma sayısına bağlı olarak Türkiye’deki vinç üretimi beklentilerin üzerine çıkmış, 2007 yılında Türkiye’deki vinç sektörü 2 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Dünyadaki küresel krizin etkisiyle, bir sonraki yıl yüzde 26’lık bir küçülmeye sahne olan vinç sektörü, büyük bir ciro kaybı yaşamış, ancak Türkiye’nin vinç ihtiyacının ¾’lük kısmını halen yerli üretici firmalar karşılamaktadır. 

 

Türkiye’de ileri teknoloji kullanarak nitelikli vinç imalatı yapan ve kaliteli vinçler üreten 500’ü aşkın üretici firma bulunmaktadır. Vinç üretimi konusunda ülkemizde başı çeken ilimiz Konya olup, bu bölgede dünya normlarında kaliteli vinçler üretilmektedir. Hidrokon, Hidroacar, Alta, Güralp, Özarar ve Aselkon gibi üretici firmalar, kaliteli ve nitelikli vinçleriyle sektörün tanınan firmalarıdır. Türkiye’deki vinç imalatı yapan firmalar, gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmaları sayesinde dünya pazarındaki paylarını sürekli olarak büyütmektedirler. Sonuç olarak Türk vinç sektörü, dünya sıralamasında üretim kapasitesi bakımından beşinci sıradaki yerini almıştır.

 

Kaliteli ve nitelikli üretim kapasitesine haiz vinç firmalarının olduğu Avrupa’da, AB üyesi olan Almanya, İtalya ve Finlandiya’nın başı çektiği 13 ülke European Federation of Materials ( FEM ) çatısı altında örgütlenmişlerdir. Binden fazla üyesi ve 160 binden fazla çalışanıyla bu 13 Avrupa ülkesinde, dünyadaki toplam üretimin yüzde 50’sinden fazlası üretilmektedir.

 

Bu örgüt, üyelerinin haklarını korumakla birlikte, vinç üretimiyle ilgili dünya standartlarını da belirleyen bir kuruluş özelliğinde olup, FEM ile birlikte DIN normları dünya çapında kabul edilmiş olan üretim standartları olmuştur. Bu standartlara sahip olan ve Avrupa’da üretim yapan firmalardan bazıları Grove, Terex-Demag, Liebherr, Copma, Palfinger, Altec, ve Manitex gibi üretici firmalardır. Bu markaların hepsi ve daha birçoğu Avrupa’nın bilinen markaları olup, en son teknolojik imkanlar kullanarak üretilmekte ve büyük pazar paylarına sahiptirler.